Hong Kong Dollars

Tdlr

  • #213847 Banknote, Hong Kong, 5 Dollars, 1962, Specimen Tdlr, Km68s
  • Hong Kong 5 Dollars Nd(1961-62) P68s Specimen Tdlr Uncirculated
  • #213847 Banknote, Hong Kong, 5 Dollars, 1962, Specimen Tdlr, Km68s
  • #213865 Billet, Hong Kong, 500 Dollars, 1961, 1961, Specimen Tdlr, Km72s
  • Hong Kong 100 Dollars Nd(1977) P76s Specimen Tdlr About Uncirculated