Hong Kong Dollars

Year > 1954

  • 1954 Currency Hong Kong & Shanghai Banking Corporation 5 Dollars Banknote P 180a
  • P-324aa 1954 Hong Kong Government $1 Dollar Pmg 66 Epq Unc Rare Date
  • Hong Kong, Hk & Shanghai Banking Corp. Pick# 179ab 1954-58 10 Dollars Pmg Vf35