Hong Kong Dollars

Year > 2003

  • Hong Kong 500 Dollars P338 2003 Boc Air Plane Car Unc Currency Money Note China
  • Hong Kong 1000 Dollars 2003 P-295 Pmg 67 Epq Superb Gem Unc
  • P-294 2003 Hong Kong Chartered Bank $500 Dollars Pmg 68 Epq Replacement 291111
  • Hong Kong 1000 Dollars 2003 P-295 Pmg 68 Epq Superb Gem Unc