Dollars De Hong Kong

Year > 1946

  • Hong Kong P-173-e 5 Dollars 1946 Pmg Graded 65 Epq
  • Hong Kong 5 Dollars P173 1946 Hsbc Unc Rare Large Money Billet De Banque Asiatique En Chine
  • Hong Kong 10 Dollars 1946-48 Pmg66 Très Rare