Dollars De Hong Kong

Year > 1997

  • Hong Kong 1000 Dollars, 1997, Retour De Hong Kong En Chine
  • Hong Kong 1997 Gold 1.000 Dollars Km # 71 Commémoratif Du Retour À La Chine